Návod k použití

Návod k použití SOS - Asistent

 

Návod k použití SOS Asistent

GPS SOS lokátor EV - 07S. Toto inovativní zařízení je vodotěsné s ochranou IPX5. Miniaturní osobní sledovací systém s vestavěným U-blox GPS technologií. Možnost použití v terénu, pro pracovníky na odloučených pracovištích. Pro sledování nemocných osob a monitoring dětí.

Balení obsahuje:

Přístroj, textilní pouzdro se suchým zipem, USB kabel, nabíjecí zástrčka, nabíjecí stanice, šroubovák, krytky šroubků, návod.


SIM karta není součástí dodání. Použijte mikro SIM kartu.


• Uvolněte přiloženým šroubovákem šroubky na zadní straně a otevřete krytku otvoru pro vložení mikro SIM karty.
• Vložte mikro SIM kartu.
• Šroubovákem opět utáhněte šroubky krytu.
Poznámka: Před vložením mikro SIM karty musíte tuto kartu odblokovat PIN kódem pomocí svého mobilního telefonu.
Ve většině telefonů, kde můžete změnit číslo PIN karty SIM, je také funkce PIN karty SIM (vyžaduje se zadání kódu PIN SIM).
To znamená, že při spuštění telefonu musíte zadat číslo PIN. Tato funkce musí být pro SIM kartu vypnutá.


Na zařízení Android se tato funkce nachází v části: Nastavení> Zabezpečení> Možnosti SIM karty SIM> „PIN karty SIM“.Tuto funkci musíte pro kartu vypnout.


Nabíjení přístroje
Před prvním použitím prosím zařízení úplně nabijte asi 2 až 3 hodiny.
Nabíjení pomocí nabíjecí stanice
Připojte zařízení k nabíjecí stanici
Připojte stranu nabíjecího kabelu Micro USB k nabíjecí stanici a větší port USB do nabíječky.
Během nabíjení bliká červená LED na nabíjecí stanici. Pokud červená LED svítí, je zařízení plně nabité.

Nabíjení pomocí USB kabelu
Vložte Micro USB stranu nabíjecího kabelu do USB portu zařízení a větší USB port do nabíječky.
Během nabíjení se modrá LED trvale rozsvítí. Pokud modrá LED bliká nebo nesvítí, je zařízení plně nabité.


Zapnutí a vypnutí zařízení.
Zapnutí: Stiskněte a podržte tlačítko se symbolem telefonu🕻 ON/OFF po dobu 1 sekundy, dokud všechny LED diody nezačnou rychle blikat, pak je zařízení zapnuto. Zařízení lze také zapnout automaticky nabíjením kabelem USB nebo v nabíjecí stanici.Udržujte zařízení v blízkosti okna nebo pod širým nebem, aby mohl provést první průzkum dostupných satelitů GPS.
Vypnutí: Stiskněte a držte současně tlačítka 🕻 ON / OFF a SOS po dobu 1 sekundy, dokud LED světla nesvítí.


Signalizace LED světel
Stav nabití LED - modrá
Modrá svítí nepřetržitě - přístroj se nabíjí
Modrá bliká rychle - baterie je nabitá na méně než 15%
Modrá bliká pomalu, nebo nesvítí - přístroj je nabitý, nebo se nenabíjí


GSM LED—zelená - světlo krátce bliká každé 3 sekundy - přístroj je připojen k síti GSM
Světlo každé 3 sekundy dvojitě krátce blikne - přístroj je připojen k síti GPRS
Světlo každé 3 sekundy bliká dlouze - přístroj se připojuje k síti GSM
Světlo svítí nepřetržitě - nebliká - přístroj nerozpoznal žádnou SIM kartu


GPS stav LED—modrá
Světlo bliká každé 3 sekundy krátce - přístroj má aktuální polohu GPS
Světlo bliká každé 3 sekundy dlouze - přístroj nemá aktuální polohu GPS
Světlo nebliká (pokud není právě v nabíječce) - GPS čip je v klidovém režimu

Aktivace SOS alarmu
Stiskněte a podržte tlačítko SOS po dobu 3 sekund, dokud zařízení nezavibruje a nezačne rychle blikat zelené světlo pro indikaci stavu nouze. Poté se na všechna autorizovaná telefonní čísla odešle SMS "HELP! "„Pomozte mi!“. Současně se vytočí první uložené telefonní číslo. Pokud na toto číslo není hovor přijat, zařízení automaticky vytočí druhé uložené telefonní číslo. Lze uložit až 3 telefonní čísla. Pokud volání nepřijme žádné z uložených telefonních čísel, proces vytáčení se obnoví za 5 minut voláním znovu na první uložené číslo. Pokračuje, dokud volání nepřijme jedno z telefonních čísel.Hovor ukončíte stisknutím klávesy SOS.


Normální telefonní hovor
Chcete-li uskutečnit normální telefonní hovor, stiskněte a podržte tlačítko telefonu 🕻 (ZAP / VYP) po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí a zelená kontrolka nezačne rychle blikat. Poté je přístroj připraven na normální telefonní hovor s prvním uloženým číslem. Hovor ukončíte stisknutím klávesy SOS.


1. Konfigurace a nastavení přístroje SOS Asistent pomocí SMS
Zařízení lze jednoduše nastavit pomocí SMS zpráv. Pošlete SMS zprávu ze svého chytrého mobilního telefonu s jedním z následujících příkazů na telefonní číslo vložené mikro SIM karty do přístroje SOS Asistent.
Pokud odešlete SMS příkaz ze svého chytrého mobilního telefonu do zařízení SOS Asistent ve správném tvaru, dostanete potvrzující SMS.
Příklad: odešlete příkaz “A1,telefonní číslo”, dostanete potvrzující zprávu: “Set mobile number 1 OK!”
V případě chybného SMS příkazu dostanete zprávu: “Format error!”
Není třeba zadat všechna 3 telefonní čísla, ale musí být zadáno alespoň jedno.Nepoužívejte mezery. Použít lze malá i velká písmena.Konfigurace může nějakou dobu (1-2 min) trvat.
① telefonní číslo
SMS příkaz: A1, telefonní číslo
Příklad: A1 nebo a1,123456789
※Použijte svůj mobilní telefon a pošlete sms A1,(své telefonní číslo) na číslo zařízení. Odpoví vám: „Set mobile number 1 OK!“
※ Chcete-li číslo vymazat, odešlete do zařízení sms A0.
② telefonní číslo
SMS příkaz: B1, telefonní číslo
Příklad: B1 nebo b1,123456789
※Použijte svůj mobilní telefon a pošlete sms A1,(své telefonní číslo) na číslo zařízení. Odpoví vám: „Set mobile number 1 OK!“
※ Chcete-li číslo vymazat, odešlete do zařízení sms B0.
③ telefonní číslo
SMS příkaz: C1, telefonní číslo
Příklad: C1 nebo c1,123456789
※Použijte svůj mobilní telefon a pošlete sms C1,(své telefonní číslo) na číslo zařízení. Odpoví vám: „Set mobile number 1 OK!“
※ Chcete-li číslo vymazat, odešlete do zařízení sms C0.

2. Ovládání příchozího hovoru
SMS příkaz: Z0
Po odeslání výše uvedeného příkazu zařízení přijme hovor automaticky pouze z autorizovaných čísel. (číslo A,B nebo C)
SMS příkaz Z1
Po odeslání výše uvedeného příkazu zařízení přijme hovor jakéhokoliv volajícího.


3.Nastavení časového pásma
SMS příkaz: TZ + + 00/-00
Poznámka: čas musí být vždy uveden 2 číslicemi, 23 je nejvyšší možná hodnota. "+" V nastavení času přidá čas
"-" v nastavení času odečte čas
Příklad: tz + 02, systém přidá 2 hodiny na základě času UTC.
tz-02, systém odečte 2 hodiny podle času UTC.
※ Výchozí je čas UTC.

4 .Uživatelem definované jméno přístroje v SMS
SMS příkaz: name1, username Příklad: name1, Emma, zařízení odpoví: "Add name ok!"※ Chcete-li smazat jméno, pošlete „name0“


5. Funkce určení polohy – lokalizace
5.1 Odpověď se souřadnicemi a odkaz SMS příkaz: loc
Zařízení odpoví „GPS Info! Čas: xxxxx; Lat: xxxx; Lon: xxxx; Spd: xxxxx, nadmořská výška: xxxx Bt: xxx
maps.google.com/maps?q=loc:22.647379,114.030998
※ Přidejte souřadnice do aplikace Google Earth nebo Mapy Google. Klikněte na tlačítko pro vyhledávání a zobrazí se přesná pozice.
※ Pokud v odpovědi na zprávu kliknete na odkaz, místo v Mapách Google se zobrazí přímo ve vašem chytrém telefonu.
5.2 Odpověď s adresou (Reply with Adress)
SMS příkaz: add
Poznámka: Tato funkce vyžaduje podporu GPRS!

6. Upozornění na nízký stav baterie (Low battery Alarm)
Pokud nabití baterie klesne pod 15%, na všechna autorizovaná telefonní čísla bude odeslána zpráva SMS „BAT: LOW!“ (baterie vybitá!). Zároveň začne modré LED světlo rychle blikat, jako upozornění pro uživatele, aby co nejdříve přístroj dobil.
SMS příkaz: Low1
Chcete-li tuto funkci vypnout, odešlete: Low0 do zařízení.


7. Ochrana heslem (PIN lock)
SMS příkaz: 123456lock
Po odeslání tohoto příkazu musíte odeslat heslo opět před každým příkazem (kromě před restartem a RESETem) Příklad: 123456LOCK, 123456A1
Chcete-li odstranit ochranu heslem odeslat: 123456unlock

8. Změna hesla
SMS příkaz: old password + H + new password (Staré heslo + H + nové heslo.)
Příklad: 123456H666666. Heslo je nyní změněno na 666666
Heslo se při výměně SIM karty nemění! Nové heslo si dobře zapamatujte, protože pokud je heslo ztraceno, musíte požádat operátora, aby zařízení vrátil do výchozího výrobního nastavení.Heslo se musí skládat ze 6 číslic, jinak zařízení heslo nerozezná.


9.Ovládání zvukového signálu
SMS příkaz: beep1
Po odeslání tohoto příkazu po stisknutí tlačítka SOS zařízení nezazní zvukový signál, pouze vibruje.
SMS příkaz: beep0
Po odeslání tohoto příkazu po stisknutí tlačítka SOS vydá zařízení pípnutí a také vibruje.


10. Ovládání vyzváněcího tónu
SMS příkaz: ring0
Zařízení přijímá příchozí hovory, nezazvoní, pouze vibruje.
SMS příkaz: ring1
Zařízení přijímá příchozí hovory, zvoní a současně vibruje.


11. Zeměpisné ohraničení alarmu (GEO Fence Alarm)
SMS příkaz: G+X,Y,Z, xxxM/KM
Příklad: G1,1,100M
Poznámka: Nepoužívejte mezery.
X = počet geografických hranic (1 ~ 3), můžete nastavit až 3 geografické hranice.
Y = 0 znamená vypnutí funkce
Y = 1 znamená zapnutí funkce
Z = 1 upozornění, když vstoupíte do zadané zeměpisné oblasti
Z = 0 znamená poplach, když je zeměpisná hranice překročena
xxx je výchozí vzdálenost od původního umístění zařízení. Musí obsahovat 3 číslice.
M znamená metry
KM znamená kilometry
Přístroj odešle SMS zprávu „Ge fence alarm! + GPS info“, jakmile uživatel se zařízením SOS Asistent vstoupí do zóny ,nebo ji opustí. Tuto funkci musíte nastavit poté, co zařízení provede první určení polohy.
Chcete-li tuto funkci vypnout, pošlete: G1,0 nebo G2,0 nebo G3,0


12.Překročení rychlosti (Over Speed alert).
(V případě jízdy dopravním prostředkem)
SMS příkaz: speed1,+speed
Poznámka: Rychlost musí být 2 nebo 3 číslice. (01 ~ 255km / h)Příklad: speed1,100
Za předpokladu, že je rychlostní alarm nastaven na 100 km /h, zařízení odešle SMS zprávu „Over speed! + GPS info “.na všechna autorizovaná telefonní čísla, jakmile je překročena rychlost 100 km /h.
Chcete-li tuto funkci vypnout, odešlete do zařízení sms příkaz speed0.


13. Pohybový alarm (Movement alarm)
SMS příkaz: M1,xxxM/KM
Poznámka: xxx je nastavená vzdálenost od původní pozice (domov). Musíte zadat 3 číslice. M znamená metry, KM znamená kilometry.
Příklad: m1 100m. Když uživatel s přístrojem SOS Asistent překročí nastavenou hranici 100 metrů, odešle zařízení poplachovou SMS na všechna autorizovaná čísla.Chcete-li tuto funkci vypnout, pošlete do zařízení M0.

14. Monitoring - funkce naslouchání
SMS příkaz: L1
Na svém telefonu pak zvolte číslo SOS zařízení jako normální telefonní hovor.
Tichý telefonický hovor - naslouchání může provést pouze telefonní čísla A1, B1, C1 (autorizovaná). Tento příkaz umožňuje volajícímu poslouchat, co se v blízkosti zařízení SOS Asistent děje. Zařízení tuto konverzaci nezobrazí. Chcete-li tuto funkci vypnout, pošlete do zařízení L0.


15. Alarm bez pohybu
SMS příkaz: V1,xxS/M/H
Poznámka: Nepoužívejte mezery, S znamená sekundy, M znamená minuty, H znamená hodiny, xx je nastavený čas, musí obsahovat 2 číslice.
Příklad: V1,05M. Když je tato funkce zapnutá, zařízení zkontroluje, zda se uživatel s SOS Asistentem pohybuje každých 5 minut, a v případě potřeby odešle na všechna autorizovaná telefonní čísla upozornění SMS.Chcete-li tuto funkci vypnout, odešlete do zařízení V0.


16. Vypnutí dvou LED světel

SMS příkaz: LED1. Zařízení odpoví „LED off“ a LED diody přestanou blikat, přestože zařízení stále funguje.
Chcete-li tuto funkci vypnout, odešlete do zařízení LED0.


17. Nastavení čísla pro postranní tlačítko
SMS příkaz: X1/X2/X3
Boční tlačítko lze nakonfigurovat tak, aby vytočilo které číslo, pokud je nastaveno X1, bude to číslo A. Výchozí nastavení je X2, což znamená vytočit číslo B.


18. AGPS délka šířka SMS příkaz: AGPS1, latitude,longitude
Příklad: AGPS1,22,647,606,114,022583
AGPS (Assisted Global Positioning System) je metoda přenosu pomocných dat přes přenosovou síť jinou než GPS pro přesnější a rychlejší určování polohy GPS.
Chcete-li tuto funkci vypnout, pošlete do zařízení AGPS0.
Poznámka: aby bylo možné používat funkce AGPS, uživatel musí nastavit APN, ale GPRS může být vypnutý.


19.Rozpoznání pádu (Fall down alarm)
SMS příkaz: FL1,1
Detektor pádu má 9 stupňů citlivosti. Přičemž stupeň 1 je nejcitlivější.Podle požadované citlivosti odešlete do zařízení sms příkaz FL1,2, nebo FL1,3...9.
Zařízení musí mít osoba stále při sobě na těle. Detektor pádu musí při pádu rozpoznat úhel dopadu a musí alespoň 10 sekund zůstat v dané poloze.
SMS příkaz FL1 aktivuje zasílání SMS poplašné zprávy v případě pádu všem registrovaným telefonním číslům.
Sms příkaz FL2 aktivuje zasílání poplašné SMS zprávy v případě pádu všem registrovaným tel. číslů, a zároveň začne s postupným automatickým voláním na tato čísla.
Chcete- li tuto funkci deaktivovat, odešlete SMS příkaz FL0

20 .Ovládání odchozího hovoru
SMS příkaz: CALL1
Tímto příkazem mohou všechna zaregistrovaná čísla přijímat volání ze zařízení, SOS alarm nebo alarm po pádu.
SMS příkaz: CALL0
S tímto příkazem nepřijímají autorizovaná čísla žádné poplašné zprávy o SOS volání či detekce pádu.


21. Zakázat alarm SMS
SMS příkaz: SMS0
Na platformu odesílá zařízení poplach pouze prostřednictvím GPRS a bez textových zpráv na autorizovaná čísla. Aktivace SMS a GPRS alarmu: poslat SMS1 (výchozí nastavení).


22. Konfigurace zobrazení (check setting)
SMS příkaz: status
Zařízení bude reagovat zprávou např: A+8613812345678 B13912345678 C13712345678; Rychlost(speed): 0,100 km / h; GEO: 0,0,0; VB: 1,10S; MV: 1100; LED: 0; TZ: 2,0; LI: 1; PS: 1;
DS: 0,3 M; FL: 1; baterie(bat): 95%; 0:;: SMS LOCK 0
Rozdíl mezi „0“ a „1“
Číslo "0" znamená, že je funkce vypnutá; zatímco „1“ znamená, že je funkce aktivována.


23. Restart zařízení do továrního nastavení (reboot device)
SMS příkaz: reboot
V zařízení se vymažou veškerá nastavení.


24. Vymazání veškerých příkazů a nastavení:
SMS příkaz: reset!


Přístroj má 5 pracovních režimů


1. Režim živého sledování (live tracking mode1)
SMS příkaz: PS0
V tomto režimu čip GSM a GPS pracuje nepřetržitě a neustále provádí určování polohy. Baterie vydrží asi 18 až 24 hodin.


2. SmartPower úsporný režim (mode2 výchozí)
Příkaz: PS1
V tomto režimu pracuje GSM čip nepřetržitě pro přijímání hovorů a SMS zpráv. GPS čip (umístění) je aktivován pouze během pohybu a příchozích hovorů a SMS.
Funkce GPS není aktivní, pokud se zařízení nepohybuje nebo se aktuální pozice nezeptá pomocí SMS. Neztrácejí energii, když se zařízení nepohybuje.
Za normálních podmínek vydrží baterie 3 až 7 dní


3. Režim hlubokého spánku (deep sleeping3)
Příkaz: DS1 nebo DS1, xxm/h
Čipy GSM i GPS jsou během režimu hlubokého spánku vypnuty, aby se šetřila energie. Zařízení nemůže přijímat telefonní hovory nebo SMS.
Lze jej aktivovat pouze snímačem pohybu. Jakmile je detekován pohyb, bude běžet po dobu, kterou jste přednastavili, a poté se vrátí do režimu hlubokého spánku, pokud nezjistí pohyb. Baterie vydrží až 40 dní, pokud se vůbec nepohybuje.
Chcete-li tuto funkci vypnout, odešlete do zařízení DS0.

4. Pracovní režim (working mode4)
SMS příkaz: Mode4
V tomto pracovním režimu může zařízení vždy přijímat SMS a hovory. GPS čip se ale probudí a aktualizuje polohu sledovací platformy, pokud uživatel stiskne tlačítko nebo přijme telefonní hovor / textovou zprávu.


5. Pracovní režim v časovém intervalu (Time interval working mode 5)
SMS příkaz: Mode5,xxs/m/h
Poznámka: xx=00~99,S=sekundy, M=minuty,H=hodiny.
Příklad: Mode5,10m
Zařízení bude aktualizovat umístění na sledovací platformu každých 10 minut. V tomto pracovním režimu může zařízení vždy přijímat SMS a hovory. A aktualizuje umístění na platformě sledování podle času, který jste nastavili.


Upozornění:
Udržujte zařízení v suchu. Všechny kapaliny mohou poškodit nebo zničit vestavěné obvody.
Nepoužívejte ani neskladujte zařízení na prašných místech.
Neuchovávejte jednotku na přehřátém nebo podchlazeném místě.
Vyčistěte zařízení suchým hadříkem, nepoužívejte čisticí prostředky
Zařízení nerozebírejte
Použití jiné baterie může zničit zařízení


Základní rychlé nastavení:
1. Přístroj nechte nabít
2. Vložte SIM kartu s telefonním číslem
3. Ze svého telefonu proveďte telefonický hovor na toto číslo. Tímto si zkontrolujete, zda je SIM karta správně vložená. Pokud nelze telefonní hovor uskutečnit, zkontrolujte SIM kartu.
4. Z chytrého telefonu odešlete do zařízení SMS příkaz A1,vaše telefonní číslo
5. Nastavte časovou zónu SMS příkazem: tz+2 (letní čas)
6. Odešlete do zařízení příkaz: loc
Dostanete SMS zprávu s aktuálním datem, časem, stavem baterie a odkazem polohy, ve které se zařízení nachází.
Další nastavení zařízení dle návodu formou SMS příkazů.

Webové stránky: www.sos-asistent.cz
Email: info@sos-asistent.cz