Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

při zakoupení zboží www.sos-asistent.cz

 

informace ke vzorovému formuláři:

 • vzorový formulář slouží jako doporučený vzor, nikoliv však závazný. Z tohoto důvodu nebude možné vymáhat žádné případné vzniklé náklady za situace způsobené případnou obsahovou chybou
 • text psaný tučným písmem a kurzívou slouží k nahrazení za Váš text (například kontakt apod.)
 • text psaný kurzívou a barevně zvýrazněný slouží jako informace pro následující oblast Poučení. Tento text po editaci formuláře smažte.
 • Následně formulář uložte a vložte jako přílohu šablonového e-mailu s potvrzením objednávky

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát:

Internetový obchod: www.sos-asistent.cz

Společnost: Efficiency Services, s.r.o.

Se sídlem: Chudenická 1057/34, Praha 102 00

IČ:  14415364

E-mailová adresa: info@sos-asistent.cz

 

(Následující požadované údaje může doplnit zákazník)

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

 • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
 • Číslo objednávky:
 • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
  a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)
 • Jméno a příjmení spotřebitele:
 • Adresa spotřebitele:
 • Email:
 • Telefon:

 

 

 

 

 

 

 

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

 

 

(podpis)
______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele

 

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.